Ben Huskisson

Ben Huskisson

Gleeds India MD & Chief Digital Officer

Ben benefits from 21 years of construction experience in numerous countries that include U.A.E, U.K, Australia, India, Sri Lanka and Maldives.

He has real estate experience working in a multitude of sectors which include Hospitality, Commercial, Residential, Retail, Infrastructure, Oil & Gas, Education, Industrial and Healthcare.

He is a member of the RICS and holds a Bachelor of Science from Salford University. He is  currently the Managing Director of Gleeds India and have overseen and spearheaded operations in the region since 2010. During this period our operations have successfully expanded from 1 office in Bangalore with 20 people to 6 offices across India and with over 300 people today.

Lokalita:

India

Služby:

Zdanenie, granty a poistenie
Stavebno-technický prieskum a zastupovanie financujúcej inštitúcie
Poradenstvo v prípade sporu a znalecké posudky
Záverečné vyúčtovanie
Benchmarking a audit
Poradenstvo pre obstarávanie
Celková hodnota projektu & Value Engineering a hodnotové inžinierstvo
Kontrola priebehu projektu
Riadenie nákladov a príprava rozpočtov
BIM (Modelovanie výstavby) Termografia a letecké snímkovanie
Poradenstvo pre rozvoj
Riadenie projektov a kontrola harmonogramu
Riadenie rizík
Riadenie rozvoja
Realitná a investičná stratégia
Kontrola kvality
Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
Riadenie operácií a objektov
Stavebný dozor
Trvalá udržateľnosť
Strategické plánovanie

Sektory:

Obrana
Vzdelávanie
Energia, ropa a zemný plyn
Štátna správa a samospráva
Zdravotníctvo
Národné dedičstvo a pamiatky
Hotelierstvo
Priemysel a výroba
Súdnictvo
Voľný čas a šport
Médiá a telekomunikácie
Kancelárie a komerčné priestory
Rezidenčné budovy
Obchod
Veda a farmácia
Doprava a infraštruktúra

Kontaktujte nás