Nákupné centrum Laugaricio

Laugaricio bolo prvým nákupným centrom v meste Trenčín. Zaujímavosťou je, že počas zemných prác boli objavené archeologické náleziská, ktoré sú v súčasnosti vystavené v átriu obchodného centra. V rámci prvej fázy bola navrhnutá podlahová plocha s výmerou 26 000 m2, ktorá pozostáva z obchodnej galérie a supermarketu. Pre zákazníkov sú k dispozícií ďalšie samostatne stojace nákupné obchody s rozlohou 500-1100 m2 a taktiež podzemné parkovisko s kapacitou pre 800 áut.

Spoločnosť Gleeds bola poverená projektovým manažmentom, riadením nákladov, kooridnáciou nájomníkov a technickým dozorom pri výstavbe prvého nákupného centra v meste Trenčín.
Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia