Logistické, administratívne a školiace centrum Herz

Areál spoločnosti Herz je súčasťou zóny distribučných centier v obci Bernolákovo. Výstavba objektov skladovej haly a administratívnej budovy vychádza z konceptu udržateľnej výstavby, ktorý úzko súvisí s filozofiou firmy Herz zameriavajúcej sa na výrobu produktov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie energetickej náročnosti budov. Budovy sú energeticky veľmi efektívne, využívajú obnoviteľné zdroje energie a hlavným stavebným prvkom všetkých objektov je drevený skelet.

Projekt viacúčelového centra Herz získal cenu Stavebnej fakulty (2014) a cenu udelenú Technickým a skúšobným ústavom stavebným (2014).
Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia