Nemocnica Poprad

Pomáhame budovať zdravšie Slovensko

Nemocnica v Poprade mohla otovriť osem nových operačných sál vďaka modernizácií budov, ktorá prebehla pod dohľadom spoločnosti Gleeds.

Rekonštrukcia pôvodných priestorov a realizácia prístavby umožnila nemocnici v Poprade zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zredukovať čakacie doby na liečebné procedúry.

Viac možností pre výkon operácií

Modernizácia nepriniesla nemocnici len zvýšenie efektívnosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale priniesla tiež rozšírenie spektra chirurgických zákrokokov vykonávaných v odboroch - urológia, liečba rakoviny, ochorenia obehového, tráviaceho a dýchacieho systému.

Úloha spoločnosti Gleeds

Gleeds vykonával finančný a technický dozor vrátane vypracovania správy zo stavebno-technického prieskumu, kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a kontroly kvality vykonaných prác. Všetky stavebné práce prebiehali počas plného chodu nemocnice.

Rozšírené služby

Okrem dohľadu nad výstavbou nových operačných sál, spoločnosť Gleeds dohliadala aj na rekonštrukciu troch nemocničných oddelení:

  • centrálna sterelizácia,
  • diagnostická a intervenčná radiológia,
  • anestézia a intenzívna medicína.

 

€13.95M

Projekt sa realizoval aj vďaka finančnej pomoci z Operačného programu Zdravie, z fondov EÚ vo výške 13.95 mil €.

Sektory:

Zdravotníctvo

Kancelária:

Bratislava

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia