Momentálne sa zobrazuje obsah pre Spojené štáty

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Vieme, že ziskovosť investícií vo vysokokonkurenčnom prostredí závisí od rýchleho konania a správnych informácií. V spolupráci s klientmi dokážeme vypracovať stratégie, ktorých výsledkom budú atraktívne stavebné projekty, za ktoré sú nájomníci ochotní zaplatiť.

Odborné znalosti

Naši konzultanti nájdu rovnováhu medzi vašimi cieľmi a praktickými aspektmi vášho projetku. Vieme, že na poteciál komerčnej budovy vplýva poloha, aktuálne trendy a špecifické potreby koncových používateľov. máme bohaté skúsenosti s riadením a ochranou cieľov rôznych zainteresovaných strán.

Či už ide o malé projetky nájomných budov alebo prestížne projetky s medzinárodným dosahom, renovácie alebo nové stavby, dokážeme riešiť aspekt jednoduchších i zložitejších projektov.

Sila skúseností

Naše služby zahŕňajú riadenie nákladov, čo v štádiu tvorby koncepcie pomáha klientom zaistiť dobrú návratnosť investície.

Ponúkame aj stavebné prieskumy budov, poradenstvo pri správe budov a ďaňové poradenstvo, ako aj služby v oblasti riadenia rizík, hodnôt a projektov.

Klienti môžu profitovať z našej rozsiahlej databázy referenčných údajov, ktorá umožňuje určiť priority projektu a analyzovať náklady. to pomáha klientom posúdiť realizovateľnosť projektova prijať informované rozhodnutia.

Kontaktiraj nas
Paul Reimer

Paul Reimer
President & COO, Americas

Vďaka našim detailným znalostiam tohto rýchlo sa meniaceho trhu poskytujeme klientom také poradenstvo, ktoré im umožní prijímať rozhodnutia podložené kvalitnými informáciami. Paul Sweeney, Head of Offices & Commercial