Momentálne sa zobrazuje obsah pre India

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Úprimne, všetci sa spoliehame na efektívne fungovanie dopravy a infraštruktúry. V tomto odvetví sa na nás klienti obracajú s požiadavkami na cenovo efektívnu realizáciu projektov, dôkladné riadenie rizík a silnú finančnú zodpovednosť, čo zároveň zabezpečí realizáciu stanoveného ciela.

Vieme, že pre koneční spotrebitelia očakávajú od dopravnej infraštrukúry bezpečnosť, spoľahlivosť, dobrú cenu, pohodlie a pohodlné používanie.

Riešenia namiesto problémov

Nikto nemá rád problémy – najmä nie zákazníci. Aj keď realizácia veľkých projektov môže priniesť z dlhodobého hľadiska výhody, zároveň z krátkodobého pohľadu prináša problémy a nepríjemnosti.

Pri našej práci sa snažíme splniť všetky sľuby, ktoré sme dali naším klientom - aby boli práce dokončené načas, v rámci rozpočtu a bez väčších problémov.

Ako odborníci v oblasti infraštruktúry plne podporujeme využívanie najmodernejších materiálov na trhu, cien, trendov a prostriedkoch obstarávania verejných zákaziek, ktoré pomáhajú zvyšovať hodnotu aktív klientov.

Podelíme sa o osvedčené postupy

Klienti sa na nás obracajú kvôli naším skúsenostiam v oblasti riadenia infraštruktúry, ktoré sme nadobudli v rámci spolupráce na rôznych projektoch. Spolupracujeme s klientmi z verejného aj súkromného sektora, v oblasti železničnej, námornej, leteckej a cestnej prepravy na celom svete. Klienti profitujú z našich nestranných služieb, vyvážených a objektívnych informácií, ktoré poskytujeme ako nezávislá poradenská spoločnosť.

Naši tímy disponujú odbornými know-how v mnohých oblastiach, vrátane výstavby budov, inžinierských stavieb, tratí, signalizácií a telekomunikácií. Na základe skúseností našich odborníkov, prinášame skútočný pohľad na iniciatívu v rámci  verejného obstarávania, zmlúv, riešenia sporov, udržateľnosti, spolupráce, bezpečnosti, rizík a ochrane zdravia.

Our experience in India

We all rely on efficient transport and infrastructure. Our clients in this sector look to us for cost-effective delivery, rigorous risk management and strong financial accountability to make that happen.

We recognise that end users want safety, reliability, good value and a comfortable and enjoyable experience from transport and infrastructure facilities. 

Solutions not problems

No one likes problems - especially customers. Although major projects can bring long term benefits, they often cause significant short term disruption and inconvenience to users.

We work to help our clients fulfil the promises they have made, to make everything run as smoothly as possible, ensuring projects complete on time and within budget. 

As infrastructure experts, we have a complete understanding of the latest materials, prices, market trends and procurement vehicles to help drive value across client assets.

Best practice advice

Our clients come to us for our experience in managing many different kinds of infrastructure projects. We work with public and private sector clients in the rail, maritime, aviation and road industries across the world. As an independent consultancy, clients benefit from an impartial service, offering balanced and objective advice.

Our teams offer strength across a range of disciplines including buildings, civil engineering, track, signalling and telecoms. Their experience means we bring real insight to procurement initiatives, contracts, dispute resolution, sustainability, collaboration, risk and health and safety.

Kontaktiraj nas
Ben Huskisson

Ben Huskisson
Gleeds India MD & Chief Digital Officer

Globálny kontakt
Dean Purvis

Dean Purvis
Global Head of Infrastructure

Našim klientom poskytujeme spoľahlivý obchodný a projektový manažment, ktorý prekračuje očakávania zainteresovaných strán a koncových užívateľov. Graham Harle, Chief Executive Officer