Momentálne sa zobrazuje obsah pre Ukrajina

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Informačné modelovanie budov (BIM) je o účinnej a efektívnej spolupráci ľudí a informácií. Využívaním definovaných procesov a technológií je možné dosahovať najlepšiu hodnotu v priebehu celého životného cyklu stavby.

Optimalizácia výkonu

Integrovanie procesov BIM ihneď od samotného začatia projektu, pomáha chrániť ciele rozvoja a určovať priority projektu od prevádzky výstavby až po vyradenie z prevádzky.

Modelovanie procesu BIM umožňuje lepšie pochopenie stavebného prostredia, čím sa znižuje riziko rozporov v projektoch a zaisťuje sa fungovanie stavby. Nehospodárne procesy a činnosti sú odstránené, čím sa šetria peniaze a zároveň sa znižuje sa vplyv na životné prostredie.

Akceptácia prístupu BIM prináša predvídateľnosť projektu, a to nielen pri poskytovaní kapitálu, ale aj pri operácii. Všeobecne je objem projektových a stavebných informácií, ktoré sú odovzdávané prevádzkovateľom aktív, minimálny. BIM uľahčuje prenos dát, čo uľahčuje riešenie problémov s údržbou a zaručuje dlhodobú úsporu peňazí.

Kultúra spolupráce

Na základe našich skúseností, má vysoký podiel ľudí, tendenciu sa zameriavať na technickú IT aplikáciu BIM, čo často vedie k nedostatku angažovanosti a problémom so zavedením . V skutočnosti je to všetko o riadení informácií – dodanie v správnom formáte, správnym ľuďom a v správnom čase.

Súlad s predpismi

Údaje zozbierané prostredníctvom nástroja BIM môžu byť extrahované a manipulované s cieľom vytvoriť podrobné modely nákladov a programov, aby ste udržali aktuálny projekt na správnej ceste a aby ste sa usmerňovali v budúcnosti

Vzdelávali a školili sme akreditovaných správcov systému BIM, takže sme jednou z mála organizácií, ktoré pomáhajú klientom zaviesť stratégiu BIM pre svoje projetky.

Údaje zozbierané prostredníctvoms systému BIM môžu byť používané a upravované tak, aby vytvárali podrobné modely nákladov a programov, s cieľom zachovať váš súčasný projekt na správnej ceste a slúžili ako pomôcka pre budúce stavby.

Technológia BIM

Technológia BIM môže mať viacero foriem. Spoločne ponúka celý rad výhod tým, že:

  • umožňuje riadený prístup k informáciám,
  • poskytuje platformu na tvorbu virtuálnych modelov – znázornení toho, čo sa má ešte postaviť a zároveň čo už sa vybudovalo,
  • umožňuje pracovať s modelmi a lepšie tak pochopiť prostredie,
  • umožňuje testovanie modelov a riadenie rizík súvisiacich s návrhmi,
  • poskytuje prostriedky na analýzu, získavanie a vyžadovanie informácií.

Odbornosť

BIM je výkonným nástrojom a my ponúkame podrobné znalosti a pohotové riadenie, potrebné na dosiahnutie správnej implementácie a efektívnosti. Naša podpora BIM vychádza z veľkého množstva zozbieraných údajov o výstavbe a zahŕňajúc všetky kľúčové odvetvia, typy stavieb, hodnotenia udržateľnosti a opatrenia v oblasti obstarávania/zákaziek.

V Spojenom kráľovstve pracuje spoločnosť Gleeds v spolupráci s Radou pre stavebníctvo a vládnou skupinou BIM Task Group, aby zvýšila povedomie a potenciál BIM.

Ponúkame myšlienkové vedenie, školenie a spolupracujeme s viacerými klientmi na implementácii BIM vo svojich organizáciách.

Spoločnosť Gleeds, spoločne s radou Construction Industry Council a pracovnou skupinou BIM Task Group, spolupracuje na zvyšovaní povedomia o systéme BIM a možností využitia jeho potenciálu.

V rámci našej organizácie ponúkame taktiež školenia a spolupracujeme s viacerými klientmi na implementovaní BIM v ich organizáciách.

Naše služby zahŕňajú:

  • stanovenie požiadaviek na informácie, určenie prioritných potrieb pre výkonnosť stavby;
  • implementácia a riadenie procesov BIM, zaručenie súladu s postupmi a procesmi riadenia projektov;
  • extrahovanie, analýza a manipulácia s údajmi vo virtuálnych modeloch a ich následné použitie v modeloch nákladov a programov;
  • poskytovanie školiacich a poradenských služieb na podporu úlohy manažéra informácií BIM (čiastočne alebo úplne).
Communiquez avec nous
Colin Ross

Colin Ross
General Director

Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
CEE Regional Director

Globálny kontakt
Stuart Senior

Stuart Senior
Supervisory Board